Bij het bekijken van een kunstwerk is de eerste vraag die veel mensen zich stellen: ‘wat stelt het voor?’

Voor mij hoeft een kunstwerk niets voor te stellen.
Het belangrijkste is de interactie die ontstaat tussen wat we zien en wat we ervaren.


Edgard Degas formuleerde het zo:

‘Art is not what you see, but what you make others see’

Bij alle grafische technieken die ik toepas, zijn het eindproduct en het scheppingsproces nauw met elkaar verweven. Een grafische prent is zoals elk ander kunstwerk een huwelijk tussen geest en materie. De geest is het creatieve, het spirituele, het gevoel, het verstand. De materie is datgene dat toelaat het geestelijk product om te zetten in een tastbare vorm, in een visueel beeld. Zij stimuleren elkaar en hebben een duidelijke wisselwerking, zodat toevalligheden een keuze opleggen en de gemaakte keuzes bepalen hoe en welke technieken zullen worden toegepast.

Als uitgangspunt of inspiratiebron van een kunstwerk gebruik ik verschillende thema’s, zoals architecturale vormen, Griekse mythologie, beeldhouwwerken, landschappen, waar in een later stadium teksten en foto’s kunnen in verwerkt worden. Wat mij vooral boeit is het combineren van de vele verschillende technieken die de grafiek rijk is tot een vloeiend geheel. Zo kom je uiteindelijk tot wat men “mixed media” of “gemengde technieken” noemt.

Omdat de meeste toeschouwers vaak afstandelijk en onbegrijpend kijken naar grafiek, onbegrijpend vooral door de veelheid en de complexiteit van de verschillende grafische technieken, heb ik bij elk werk de toegepaste techniek(en) vermeld. Met een kort woordje uitleg bij de werken hoop ik een tipje van de sluier op te lichten en ertoe bij te dragen dat de toeschouwers begrijpen hoe een kunstwerk ontstaat, dat ze leren zien, begrijpen en genieten…

Lucien De Nil

¿En qué perseguirme mundo, que interesas?
¿En qué te ofendo, cuando sólo intendo poner
bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?

Wat zul je mij vervolgen wereld?
Hoe zou ik jou grieven wanneer ik slechts mijn geest
Met schoonheid wil vullen
En niet jouw schoonheid met mijn geest?
Lucien De Nil